© Antropark 2006, Author and Illustrations © Libor Balák, Úvod do rekonstrukční paleoetnologie

© Update Antropark 2012, Author and Illustrations © Libor Balák, Úvod do rekonstrukční paleoetnologie

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

 

Úvod do rekonstrukční paleoetnologie a etnologie - Libor Balák

Kapitola dvanáctá:   Literatura

 

Davido Roseline: Kresba jako nástroj poznání dítěte, Dětská kresba z pohledu psychologie. Portál 2001,  La découverte de votre enfant par le dessin, L´Archipel, 1998.

Evans  Dylan, Zarate Oscar: Evoluční psychologie, (přeložil Jiří Foltýn). Portál, Praha 2002 (Introdukcing Evolutionary Psychology, Icon Books UK, 1999.

Fraňková Slávka, Bičík Vítězslav: Srovnávací psychologie a základy ekologie. Universita Karlova v Praze - nakladatelství Karolinum, Praha 1999.

Gould Sthepen Jay: Jak neměřit člověka. Pravda a předsudky v dějinách hodnocení lidské inteligence. Nakladatelství lidové noviny Praha 1998.

Gould Sthepen Jay: Dějiny planety země. Columbus, Praha 1998, The Book of Life, Ebury Hutchinson, London 1993.

Petr Václav: Kritický úvod do teorie přírodního výběru. Perez, Praha 1996.

Pospíšil Miroslav: Asertivita je stále živá. Vydavatel: PhDr. Pospíšil Miroslav, Plzeň 2005.

Soukup Václav: Přehled antropologických teorií kultury. Portál, Praha 2000.

Stevens AntonyJung (přeložil Štěpán Kovařík). Argo, 1996 /Oxford University Press unter the title Jung, Oxford 1994/.

Šípek Jiří: Úvod do geopsychologie. ISV nakladetelství, Praha 2001.

Veselovský Zdeněk: Šimpanzí kultury, Osobnosti, které se samy poznávají na fotografiích. Vesmír 79, únor 2000.

Wilson O. Edward: O lidské přirozenosti (přeložil E. Bakalář). Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1994 (On Human Nature, Harward University Press, Harward 1978).

Zimbardo Filip: Poznáváme psychologii (Discivering Psychology). Stanford University, WGBH Education Foundation ALL Rights Reserved, 2001 (televizní pořad).


Zpět na úvodní stranu                                                                                                                            Předchozí    

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Antropark 2006, Author and Illustrations © Libor Balák, Úvod do rekonstrukční paleoetnologie

© Update Antropark 2012, Author and Illustrations © Libor Balák, Úvod do rekonstrukční paleoetnologie