© Antropark 2006, Author and Illustrations © Libor Balák, Úvod do rekonstrukční paleoetnologie

© Update Antropark 2012, Author and Illustrations © Libor Balák, Úvod do rekonstrukční paleoetnologie

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

 

Úvod do rekonstrukční paleoetnologie a etnologie - Libor Balák

Kapitola desátá:  PSYCHICKÉ MECHANISMY ZKRESLUJÍCÍ VYHODNOCENÍ

KULTUR PALEOLITU

 

 

Některé základní psychické mechanismy negativně ovlivňující nebo i zcela blokující racionální úsudek při hodnocení schopností paleoetnik   (78 položek)

 

a) Řazeno abecedně

 

Asociace

Autosugesce

Dožadování se stálého opakování již známého symbolu - příběhu (archetypu)

Efekt nástřelu pevného bodu (nevhodným označením, svévolným symbolem)

Heuristické myšlení

Hierarchický tlak

Individuální informační filtr

Jev Pygmalion

Klam

Konvenční tlak

Kulturní zastínění

Nalhávání si (vyrovnávání se s rozporem)

Naplnění archetypu

Nebezpečí z předem daného stereotypního zařazení

Nedodržení kritického hodnocení

Nekritické připsání vyhraněných rolí pod vlivem okolí

Nekritické držení se dílčího výsledku v bádání

Nevhodné heslo (symbol, obraz), které aktivuje paměťovou síť s konvenčními (společensko-mytologickými) informacemi

Novodobá mytologie

Ovlivnění okolím

Odlidštění

Odlišné vnímání

Paralyzace pomocného chování

Paralyzace odlišných a kritických myšlenek

Paralyzace empatie

Posunuté a úchylné posuzování žen, dětí, sexuálního chování, rodinných vztahů a agrese pod tlakem v přelidněném prostředí

Potlačení nevhodných vzpomínek (zvláště těch dat, která by ohrožovala společensky přijatelnou a zažitou představu)

Potlačení (vytěsnění) nevhodných informací

Poslouchání příkazů

Potlačení empatie

Pověření (vytvoření přímé sociální vazby s úkolem hlídat nějaký názor, šířit nějaký názor)

Poruchy empatie

Persona primitiva

Projekce stínu (persony) (vícenásobná projekce)

Připsání schopností a vlastností na základě některých rysů podoby obličeje

Radost (libost) z odhalení (v rámci mechanismu vězeň věznitel)

Radost (libost) z potlačení ,,vzpoury“ (v rámci mechanismu vězeň - věznitel)

Rezignace

Sebeklam

Snaha potvrdit své vlastní předpoklady

Spojení - trvání na konvenční představě s pozitivní odezvou (zkušenost získaná ze školy)

Skupinový tlak

Sociální podmínky

Sociálně obecně přijímané očekávání

Síla vlivu okolí

Symbolické (zkratkovité a povrchní) hodnocení

Syndrom chlapáka

Svévolná diskriminace (efekt modrookého)

Subjektivní obraz světa - vlastní realita

Sugesce

Stín (persony) (jednoduchá projekce)

Strach (z porušení konvence, z mechanismu vyšinutí atd.)

Střet kultur

Tlak nevědomí

Tlak podvědomí

Tlak extrémní situace

Tlak znovuprožívaných emočních prožitků (provázejících původní konvenční představy)

Traumatický vtisk ze špatně dochovaného archeologického materiálu

Trvalý vliv nástřelu pevného bodu

Uváznutí (v konvenčním přístupu)

Uváznutí v archetypu

Úzkost paralyzující

Vliv mylně přehnaného obrazu (podávaného společností)

Vliv mylně přehnaného obrazu (podávaného autoritou)

Vliv osobních traumatických prožitků

Vtisk

Vyrovnání se s představou smrti na základě zkušenosti spojené s představou o pralidech 

Vyšinutí zapříčiněné odlišností

Vznik falešných vzpomínek

Vztah vězeň - věznitel (vězeňský experiment)

Začlenění povrchních představ do vědomého i nevědomého Já (do komplexu osobnosti)

Základní přisuzovací chyba

Zařazování nových informací do zažitých schémat

Závěr z věcí, které se jeví jako očividné

Změna informačního filtru

Ztráta soucitu okolí

Ztráta schopnosti navzájem porovnávat určité související oblasti

 

 

b) Řazeno podle společných znaků

Sociální psychologie

 

Mechanismy odvozené od skupinového tlaku

Konvenční tlak

Klam

Nekritické připsání vyhraněných rolí pod vlivem okolí

Ovlivnění okolím

Paralyzace pomocného chování

Posunuté a úchylné posuzování žen, dětí, sexuálního chování, rodinných vztahů a agrese pod tlakem v přelidněném prostředí

Potlačení nevhodných vzpomínek (zvláště těch dat, která by ohrožovala společensky přijatelnou a zažitou představu)

Sebeklam

Skupinový tlak

Sociálně obecně přijímané očekávání

Síla vlivu okolí

Strach (z porušení konvence, z mechanismu vyšinutí atd.)

Střet kultur

Vliv mylně přehnaného obrazu (podávaného společností)

Ztráta soucitu okolí

 

Mechanismy odvozené od hierarchického tlaku

Hierarchický tlak

Klam

Radost (libost) z odhalení (v rámci mechanismu vězeň věznitel)

Radost (libost) z potlačení ,,vzpoury“ (v rámci mechanismu vězeň - věznitel)

Sebeklam

Sociální podmínky

Svévolná diskriminace (efekt modrookého)

Vliv mylně přehnaného obrazu (podávaného autoritou)

Vztah vězeň - věznitel (vězeňský experiment)

 

Jiné sociální moduly (programy) chování

Jev Pygmalion

Pověření (vytvoření přímé sociální vazby s úkolem hlídat nějaký názor, šířit nějaký názor)

 

 

Naučené chování

Kulturní zastínění

Nebezpečí z předem daného stereotypního zařazení

Nevhodné heslo (symbol, obraz), které aktivuje paměťovou síť s konvenčními (společensko-mytologickými) informacemi

Paralyzace odlišných a kritických myšlenek

Poslouchání příkazů

Potlačení empatie

 

 

 

Individuální psychologie

 

 

Poruchy

Poruchy empatie

Individuální psychologie

Naučené chování

Persona primitiva

Spojení - trvání na konvenční představě s pozitivní odezvou (zkušenost získaná ze školy)

Schémata (moduly - programy) chování

Asociace

Dožadování se stálého opakování již známého symbolu - příběhu (archetypu)

Efekt nástřelu pevného bodu (nevhodným označením, svévolným symbolem)

Heuristické myšlení

Nalhávání si (vyrovnávání se s rozporem)

Naplnění archetypu

Novodobá mytologie

Odlidštění

Paralyzace empatie

Projekce stínu (persony) (vícenásobná projekce)

Připsání schopností a vlastností na základě některých rysů podoby obličeje

Symbolické (zkratkovité a povrchní) hodnocení

Syndrom chlapáka

Stín (persony) (jednoduchá projekce)

Vyrovnání se s představou smrti na základě zkušenosti spojené s představou o pralidech

Vyšinutí zapříčiněné odlišností

Základní přisuzovací chyba

Zařazování nových informací do zažitých schémat

Závěr z věcí, které se jeví jako očividné

Mechanismy vyvolané funkčními změnami vědomí

Autosugesce

Trvalý vliv nástřelu pevného bodu

Potlačení (vytěsnění) nevhodných informací

Sugesce

Tlak nevědomí

Tlak podvědomí

Tlak extrémní situace

Tlak znovuprožívaných emočních prožitků (provázejících původní konvenční představy)

Traumatický vtisk ze špatně dochovaného archeologického materiálu

Vliv osobních traumatických prožitků

Vtisk

Vznik falešných vzpomínek

Začlenění povrchních představ do vědomého i nevědomého Já (do komplexu osobnosti)

 

 

Osobnostní charakteristiky

Individuální informační filtr

Odlišné vnímání

Subjektivní obraz světa - vlastní realita

Změna informačního filtru

Stav okamžitého individuálního projevu

Nedodržení kritického hodnocení

Nekritické držení se dílčího výsledku v bádání

Rezignace

Snaha potvrdit své vlastní předpoklady

Uváznutí (v konvenčním přístupu)

Uváznutí v archetypu

Úzkost paralyzující

Ztráta schopnosti navzájem porovnávat určité související oblasti

 

 

 

Zpět na úvodní stranu                                                                                                         Předchozí          Další

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Antropark 2006, Author and Illustrations © Libor Balák, Úvod do rekonstrukční paleoetnologie

© Update Antropark 2012, Author and Illustrations © Libor Balák, Úvod do rekonstrukční paleoetnologie